ky277开元

ky277开元:关于取消、核减ky277开元2022年第一批公开招聘工作人员部分岗位的公告

ky277开元发布时间:2022-06-20浏览次数:2373

ky277开元2022年第一批公开招聘工作人员报名工作已于6月16日结束。根据《ky277开元2022年第一批公开招聘工作人员公告》的要求,部分招聘岗位未达到开考比例,现予以取消或核减(详见附件)。

特此公告。

附件:取消、核减岗位统计表                           ky277开元

                           2022年6月17日


附件:取消、核减岗位统计表.xls


ky277开元(游戏)有限公司